ข้อมูลบัตรทองส่งกลับ (RTR) งวดที่ 1 เดือน เมษายน 2560 ออกแล้ว!!

 
 โพสต์เรื่องด่วน เรื่องแจ้ง
 รายงานการส่งข้อมูลบัตร
 
 
 
 
 
update link : 13/09/2011
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Untitled Document


     
วันที่แจ้ง   รายละเอียด  
28-03-2560 แจ้งผลอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ..post_id=366
24-02-2560 ตารางขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2558-2559 ..post_id=365
16-02-2560 ข้อมูลประชุม CFO-F3 ..post_id=364
23-01-2560 รายงานการประชุมผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 9 มิ.ย. 2557 ..post_id=363
12-01-2560 แบบฟอร์มขอUser เพื่อใช้งานระบบจ่ายตรงสิทธิ อปท.สำหรับ รพ.สต. ..post_id=362
     
วันที่แจ้ง   รายละเอียด  
12-01-2560 เอกสารประกอบการประชุมจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ..post_id=361
29-12-2559 สรุปงบลงทุน-อปสขอนุมัตรายการปี2560 ..post_id=361
27-12-2559 ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ..post_id=360
22-12-2559 แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ..post_id=358
21-12-2559 เอกสารประกอบการบรรยาย Audit สปสช.เขต7 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ..post_id=357
08-12-2559 อัตราค่าบริการ สาธารณสุข ปี 2549 ของกรมบัญชีกลาง ..post_id=356
08-12-2559 รหัสมาตรฐานอ้างอิง 43+7 ..post_id=355
08-12-2559 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้าง. มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขVersion 2.2. (กันยายน 2559) ..post_id=354
08-12-2559 แนวทางการบริหารงบเหมายจ่ายรายหัว UC จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560 ครับ ..post_id=353
02-12-2559 สรุปประเด็นที่พบการประชุม “ออกแบบเวชระเบียน ผู้ป่วย และจัดทำ Flow Chart การให้บริการรักษา และจัดทำหลักสูตร การประเมินคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอก” ..post_id=352
     
 
 
 
       
     
 
ที่มา : สถิติและรายงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
   
         
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
 
โทรศัพท์ 0-4381-5415 โทรสาร 0-4381-5415